Condities & Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR BEZOEKERS

Deze website is eigendom van en wordt gecontroleerd door SEALUX yacht Charters. U kunt onze website gebruiken voor persoonlijke informatie, opvoeding, communicatie, amusement en genot. Wees vrij om deze site door te nemen, maar uw toegang en gebruik van het onderwerp is verbonden aan enkele gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten. Door naar onze site te surfen bevestigt u kennis gekregen te hebben van deze voorwaarden en bevestigt u, zonder enige beperking of voorbehoud, deze voorwaarden en wetten te aanvaarden.

Alle tekstinformatie, fotomateriaal, grafieken, typografische middelen, Javascript codes, achtergrondinformatie, animaties, videomateriaal of andere gegevens die aan deze site verbonden zijn, zijn beschermd onder het auteursrecht. De inhoud van deze site mag niet gekopieerd, herschreven of hergepubliceerd worden voor publieke en/of privé aangelegenheden, direct of indirect in eender welke mediavorm. Tevens mag de inhoud niet voor handels- of winstgevende doeleinden gebruikt worden. De inhoud van de site mag wel gebruikt worden voor persoonlijke, private, niet commerciële individuele bezoekers. Bezoekers hebben geen enkel eigendomsrecht op de gegevens die van de deze site kunnen gedownload worden.

Er wordt geen enkele garantie of waarborg verstrekt betreffende de inhoud van deze site. Gebruik van de gegevens beschikbaar op deze site gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Noch SEALUX, noch enig ander individu of rechtspersoon kan rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik van de gegevens beschikbaar op deze website.

Bezoekers van de site mogen geen taal gebruiken die bedreigend of vulgair is. Bezoekers mogen ook geen informatie versturen die derden zouden beledigen of schade aan derden kunnen veroorzaken. Bezoekers mogen in geen geval een poging ondernemen om een onwettige handeling te doen op de site of een onderdeel van de site.

Bezoekers die deze regels niet naleven zullen vervolgd worden. Belgisch recht is van toepassing en de Belgische rechtsbanken zijn exclusief bevoegd.

PRIVACY POLICY

SEALUX hecht een groot belang aan de privé sfeer van de bezoekers van de website en ook aan het verdedigen van de private of persoonlijk herkenbare informatie aangaande de bezoekers van deze website. Als algemene regel wordt aangenomen dat er geen persoonlijk herkenbare informatie automatisch door ons wordt verzameld, zoals de naam van de bezoekers, bedrijf of e-mail adres, behoudens wanneer dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door de bezoeker.

SEALUX verkoopt of draagt geen persoonlijke herkenbare informatie over aan derden. Sealux behoudt zich evenwel wel het recht voor persoonlijke informatie met bepaalde afdelingen binnen het eigen bedrijf uit te wisselen.

Sealux draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site van derden. Bezoekers van deze derden sites dienen rekening te houden met de voorwaarden en gebruikers voorwaarden van deze sites.

AANDACHT VOOR MINDERJARIGEN

Elke bezoeker van jonger dan 18 jaar moet toestemming hebben van zijn/haar ouders of voogd, en dient zich in ieder geval van volgende handelingen te onthouden:

  • informatie over zichzelf en/of anderen verzenden
  • een aankoop verrichten of bestellingen plaatsen

De minderjarige mag nooit zijn/haar volledige naam gebruiken, doch enkel de initialen of voornaam.

Sealux moedigt ouders aan om de online activiteiten van hun kinderen te controleren en hen te begeleiden wanneer mogelijk.

Wij hopen dat u van onze SEALUX Site zal genieten.

Voor bijkomende vragen, aarzel niet ons te contacteren op het nr. 0032 473 96 17 37 of stuur uw e-mail adres via onze contactsite.

SEALUX gespecialiseerd in luxe zeil cruise Vakanties

ALGEMENE VOORWAARDEN voor SEALUX nepa

OVEREENKOMST

Onze charterpakketten voor schippers zijn gebaseerd op een Charter Party Contract dat het officiële chartercontract in Griekenland is. Voordat u gaat varen wordt dit contract goedgekeurd door de port police.

Zeilkwalificaties

Volgens de Griekse wetgeving moeten ten minste twee bemanningsleden (schipper en assistent) in het bezit zijn van een of andere vorm van een vaarbewijs of -vergunning. Dit certificaat kan worden afgegeven door een “yachting” autoriteit zoals een zeilvereniging, zeilschool, zeilschool, jacht/zeilvereniging, enz. De schipper moet zijn originele document bij zich hebben, maar in het geval van de assistent, een eenvoudige, ondertekende verklaring aan de lokale kustwacht, waarin staat dat hij/zij over zeilervaring beschikt, is aanvaardbaar. Mogelijk moet u ook een zeil c.v. indienen die ons in staat stelt om uw bekwaamheid om veilig te zeilen te beoordelen. Wij behouden ons het recht voor om het charteren van een boot te weigeren of van bevrachters te eisen dat zij een professionele schipper inhuren als hun zeilvaardigheden niet voldoende worden geacht.

Levering – Herlevering

Wekelijkse charters beginnen normaal op zaterdag en eindigen op vrijdag.
In het geval van ongelijke periodes, zoals een tien- of twaalfdaagse charter, zullen wij ons best doen om, afhankelijk van de omstandigheden, aan uw wensen tegemoet te komen. Alle charters beginnen om 14:00 uur op de dag van vertrek en eindigen meestal om 10:00 uur op de dag van aankomst. De door SEALUX gebruikte verklaringen zijn de enige officiële bewijzen voor de voorwaarden van de charter. De bevrachter verklaart door ondertekening van de Inventaris-, leverings- en herleveringsverklaring geen andere opmerkingen of claims te hebben dan de datum van ondertekening. Alle andere verklaringen zullen worden genegeerd.
Claims zullen slechts binnen 5 werkdagen na de einddatum van de charter worden geaccepteerd en moeten worden ondersteund door SEALUX charterdocumenten.

Verzekering

Al onze boten zijn volledig verzekerd:
Wettelijke aansprakelijkheid van derden en passagiers minimaal 300.000 Euro per ongeval.
Schade aansprakelijkheid derde partij en passagiersjacht 150.000 Euro per ongeval.
Aansprakelijkheid voor vervuiling van de zee 88.000 euro
Er is geen aanvullende verzekering voor lichamelijke schade voor de passagiers of bemanning.
Wij raden u ten zeerste aan uw ziekteverzekering op de hoogte te stellen van uw reis.

Betaling:

Een aanbetaling is vereist via overschrijving op onze rekening om een boeking te bevestigen. 30% van de vracht is vereist om de boeking te bevestigen, het saldo (50%) 30 dagen voor de inscheping.

Annuleringsvoorwaarden:

Bij boekingen die meer dan 30 dagen voor de inscheping door de bevrachter worden geannuleerd, wordt de 50% van de charterprijs ingehouden.
Bij boekingen die minder dan 30 dagen voor de inscheping door de charteraar worden geannuleerd, wordt de 100% van de huurprijs ingehouden.
Wij zullen alle betalingen alleen terugbetalen (uitgezonderd een schadevergoeding van 10%) als wij erin slagen het jacht aan een andere charteraar te verhuren voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden. Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het geboekte jacht beschikbaar is voor de bevrachter op de afgesproken plaats en tijd. Indien de omstandigheden buiten onze controle vallen, dan zullen wij ofwel een soortgelijk jacht leveren of de betaling teruggeven aan de bevrachter, die geen andere vordering op ons zal hebben. Wij raden u ten zeerste aan een annulatieverzekering af te sluiten, een dergelijk risico kan worden gedekt door een verzekeringsmaatschappij naar keuze van de klant. Indien de charteraar niet aan boord kan geraken door overmacht zal er geen terugbetaling gebeuren.

Bij enige betwisting of discussie is de Griekse rechtbank als enige bevoegd, zoals vermeld in de statuten.

%d bloggers liken dit: