Condities & Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR BEZOEKERS

Deze website is eigendom van en wordt gecontroleerd door SEALUX yacht Charters. U kunt onze website gebruiken voor persoonlijke informatie, opvoeding, communicatie, amusement en genot. Wees vrij om deze site door te nemen, maar uw toegang en gebruik van het onderwerp is verbonden aan enkele gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetten. Door naar onze site te surfen bevestigt u kennis gekregen te hebben van deze voorwaarden en bevestigt u, zonder enige beperking of voorbehoud, deze voorwaarden en wetten te aanvaarden.

Alle tekstinformatie, fotomateriaal, grafieken, typografische middelen, Javascript codes, achtergrondinformatie, animaties, videomateriaal of andere gegevens die aan deze site verbonden zijn, zijn beschermd onder het auteursrecht. De inhoud van deze site mag niet gekopieerd, herschreven of hergepubliceerd worden voor publieke en/of privé aangelegenheden, direct of indirect in eender welke mediavorm. Tevens mag de inhoud niet voor handels- of winstgevende doeleinden gebruikt worden. De inhoud van de site mag wel gebruikt worden voor persoonlijke, private, niet commerciële individuele bezoekers. Bezoekers hebben geen enkel eigendomsrecht op de gegevens die van de deze site kunnen gedownload worden.

Er wordt geen enkele garantie of waarborg verstrekt betreffende de inhoud van deze site. Gebruik van de gegevens beschikbaar op deze site gebeurt onder de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Noch SEALUX, noch enig ander individu of rechtspersoon kan rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het gebruik van de gegevens beschikbaar op deze website.

Bezoekers van de site mogen geen taal gebruiken die bedreigend of vulgair is. Bezoekers mogen ook geen informatie versturen die derden zouden beledigen of schade aan derden kunnen veroorzaken. Bezoekers mogen in geen geval een poging ondernemen om een onwettige handeling te doen op de site of een onderdeel van de site.

Bezoekers die deze regels niet naleven zullen vervolgd worden. Belgisch recht is van toepassing en de Belgische rechtsbanken zijn exclusief bevoegd.

PRIVACY POLICY

SEALUX hecht een groot belang aan de privé sfeer van de bezoekers van de website en ook aan het verdedigen van de private of persoonlijk herkenbare informatie aangaande de bezoekers van deze website. Als algemene regel wordt aangenomen dat er geen persoonlijk herkenbare informatie automatisch door ons wordt verzameld, zoals de naam van de bezoekers, bedrijf of e-mail adres, behoudens wanneer dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door de bezoeker.

SEALUX verkoopt of draagt geen persoonlijke herkenbare informatie over aan derden. Sealux behoudt zich evenwel wel het recht voor persoonlijke informatie met bepaalde afdelingen binnen het eigen bedrijf uit te wisselen.

Sealux draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site van derden. Bezoekers van deze derden sites dienen rekening te houden met de voorwaarden en gebruikers voorwaarden van deze sites.

AANDACHT VOOR MINDERJARIGEN

Elke bezoeker van jonger dan 18 jaar moet toestemming hebben van zijn/haar ouders of voogd, en dient zich in ieder geval van volgende handelingen te onthouden:

  • informatie over zichzelf en/of anderen verzenden
  • een aankoop verrichten of bestellingen plaatsen

De minderjarige mag nooit zijn/haar volledige naam gebruiken, doch enkel de initialen of voornaam.

Sealux moedigt ouders aan om de online activiteiten van hun kinderen te controleren en hen te begeleiden wanneer mogelijk.

Wij hopen dat u van onze SEALUX Site zal genieten.

Voor bijkomende vragen, aarzel niet ons te contacteren op het nr. 0032 473 96 17 37 of stuur uw e-mail adres via onze contactsite.

SEALUX gespecialiseerd in luxe zeil cruise Vakanties

Blijf op de hoogte van ons avontuur!